Havadis53

ÇAYKUR 630 Mevsimlik İşçi Alım Başvuruları Başlıyor, Hangi Fabrikaya kaç kişi alınacak?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde alımını gerçekleştireceği toplam 630 mevsimlik işçi için başvurular 28 Şubat – 4 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

ÇAYKUR 630 Mevsimlik İşçi Alım Başvuruları Başlıyor, Hangi Fabrikaya kaç kişi alınacak?
608 views
23 Şubat 2022 - 22:32

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına noter kurası ile 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye), Rize Cumhuriyet  Çay Fabrikası’na 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikası’na 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü’ne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alımı yapacak.

İşçi adayları kadrolara 28 Şubat – 4 Mart 2022 tarihleri arasındaki 5 iş gününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya http://www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen fabrikalardan sadece biri için iş başvurusu yapacak.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize  Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet  Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü  maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;
A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;
1- 18- 50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;
1- En az İlkokul mezunu,
2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;
1- 18- 45 yaş aralığında,
2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Geçici engelli işçi başvuruları; Rize İli için Cumhuriyet Çay Fabrikasında, Artvin İli için Arhavi Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı  fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize  Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.

ANBARLIK ÇAY FABRİKASI: 5

ARDEŞEN: 4

AŞIKLAR ÇAY FABRİKASI: 10

AZAKLI ÇAY FABRİKASI: 8

BÜYÜKKÖY ÇAY FABRİKASI: 8

CAMİDAĞI ÇAY FABRİKASI: 5

CUMHURİYET ÇAY FABRİKASI : 19 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI

ÇAYELİ ÇAY FABRİKASI: 5

DEREPAZARI ÇAY FABRİKASI: 5

FINDIKLI ÇAY FABRİKASI: 5

GÜNDOĞDU ÇAY FABRİKASI:5

İYİDERE ÇAY FABRİKASI: 5

KALECİK ÇAY FABRİKASI:5

KALKANDERE ÇAY FABRİKASI:5

KENDİRLİ ÇAY FABRİKASI:5

MELYAT ÇAY FABRİKASI: 23

MUSADAĞI ÇAY FABRİKASI: 18

ORTAPAZAR ÇAY FABRİKASI: 5

PAZAR ÇAY FABRİKASI: 5

PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI: 9

SABUNCULAR ÇAY FABRİKASI: 15

SALARHA ÇAY FABRİKASI:5

SELİMİYE ÇAY FABRİKASI: 6

TAŞÇILAR ÇAY FABRİKASI:5

PAZAR-TAŞLIDERE ÇAY FABRİKASI: 5

TERSANE ÇAY FABRİKASI: 9

GÜNEYSU ULUCAMİ: 10

VELİKÖY ÇAY FABRİKASI:5

IŞIKLI ÇAY FABRİKASI:5

HEMŞİN ORGANİK ÇAY FABRİKASI: 13

SÜMER ÇAY FABRİKASI: 5

100.YIL PAZ.BLG.MD. 250 LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMALI

timbir - birlik haber ajansi