Havadis53

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ”Ne Bu Acele”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ”Ne Bu Acele”
428 views
11 Haziran 2021 - 10:43

Son 6 ayda Cumhurbaşkanınca 39 adet Acele Kamulaştırma kararına imza atıldığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kamulaştırmanın özel ve olağanüstü yollarından olan ‘Acele Kamulaştırma ’nın genel uygulama haline dönüştürülmesinin yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a acele kamulaştırma sayılarındaki artışın nedenini soran Bekaroğlu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesinde; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında “acele kamulaştırma” usulünün uygulanabileceğinin hüküm altına alındığını, bunun dışındaki durumlarda Acele Kamulaştırma uygulaması yapılamayacağını ifade etti.

Oktay’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde; acele, olağanüstü ve istisnai hallerde, kamunun büyük zararlara uğraması ihtimalinin önüne geçmek amacıyla, kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak üzere, öngörülen usul ve şekilde taşınmaza el konulabileceğinin kanunda öngörüldüğünü vurgulayan Bekaroğlu, “Acele kamulaştırma, kamulaştırmanın özel ve olağanüstü yollarından biridir. İvedilik olağan usulün dışında olağanüstü bir usulün uygulanmasını zorunlu kılmalıdır.” dedi.

İstisna genel uygulamaya dönüştü!

Kanunda “acele kamulaştırma” usulünün istisnai bir uygulama olarak belli koşulların varlığına bağlanmasına karşın; son dönemde yapılan kamulaştırmaların belli prosedürlerden kaçınmak amacıyla taşınmaz malların kamulaştırılmasında bu yöntemin seçildiği, bu acele kamulaştırma kararlarının alınması sırasında yerel koşulların ve hassasiyetlerin pek fazla dikkate alınmadığını kaydeden Bekaroğlu, “Kanunda istisnai bu yöntemin “genel” bir uygulamaya dönüşmesi, “acele kamulaştırmayı” otoriter bir politika aracına dönüştürmektedir.” dedi.

Acele kamulaştırmalar Yargıdan dönüyor

Acele kamulaştırma kararlarının çoğunlukla yargıya taşındığını, bu kararların iptal edildiği çok sayıdaki yargı kararında; acele kamulaştırma kararlarının ancak istisnai durumlarda yapılabileceğinin ve acele kamulaştırma yoluna gidilmediğinde kamunun uğraması muhtemel zararların neler olduğunun açıkça ortaya konulması gerektiğinin belirtildiğini söyleyen Bekaroğlu, bazı acele kamulaştırma kararlarının telafisi imkansız zararların doğmasına neden olduğunu, çok sayıda olayda vatandaşla devletin karşı karşıya geldiğini ve son altı ay içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanmış “acele kamulaştırma” ile ilgili 39 adet Cumhurbaşkanlığı Kararı bulunduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına cevap istedi:

1.      Son dönemlerde özellikle enerji projeleri için alınan “acele kamulaştırma kararı” sayılarında görülen artışın nedeni nedir?

2.      Yereldeki doğal, kültürel ve sosyal koşullar ve yerel hassasiyetler dikkate alınmadan Cumhurbaşkanlığı Kararına bağlanan çok sayıda “acele kamulaştırma” kararı ile ilgili olarak vatandaşlar tarafından yargı mercilerine yapılan itiraz sayılarındaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?

3.      Bazı “acele kamulaştırma” kararlarının uygulanmasının güç ve telafisi imkansız zararlar doğuracağının bilinmesine karşın bu usulde ısrarlı olunmasının nedeni nedir?

4.      Bazı projelerdeki (Örneğin; Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı kapsamında deniz dolgusunda kullanılacak hammaddenin temini amacıyla taş ocağı ve bağlantı yolları yapılmak üzere İkizdere İlçesinde Cevizlik ve Gürdere köylerindeki 17 adet taşınmazın Acele Kamulaştırması) acele kamulaştırma kararları için son dönemlerde kamuoyunda oluşan haklı tepkileri de dikkate alarak bu konudaki politikanızı değiştirmeyi, devlet ve vatandaşı karşı karşıya getiren bu tür uygulamaları durdurmayı ve yargı kararlarını gecikmeksizin yerine getirmeyi düşünüyor musunuz?

timbir - birlik haber ajansi