Havadis53

CHP Rize İl Başkanı Deniz ” AKP İktidarı Dönemide Çaykur’un İpi Çekilmiştir”

CHP Rize İl Başkanı Deniz ” AKP İktidarı Dönemide Çaykur’un İpi Çekilmiştir”
479 views
01 Haziran 2021 - 9:53

CHP Rize İl başkanı Saltuk Deniz, AKP iktidarı döneminde Çaykur’ un bilerek zarar ettirilip satışa hazır hale getirildiğini söyledi. Başkan Deniz, “Çaykur’ un açıklamış olduğu 2020 yılı Faaliyet raporunda yer alan bilgilerle 2002 yılı Faaliyet raporunda yer alan bilgileri karşılaştırdığımızda Çaykur’da yaşanan acı tabloyu görmekteyiz” dedi.

CHP Rize İl başkanı Saltuk Deniz, açıklamasında, ”AKP , ülkeyi nasıl yönetiyorsa Çaykur’uda öyle yönetmiş Çaykur’un sermayesi yüzde 1542 artmış , Çalışan Personel sayısı yüzde 32,6 azalmış olmasına rağmen Bilanço Zararı ve Bankalara olan borcu aşırı derecece yükselmiş ve sürdürülemez hale gelmiştir.

Bilanço Zararının ve Bankalara olan kredi borcunun aşırı yükselmesi Çaykur’un varlık fonuna devredildiği 2017 yılından sonra gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda Çaykur bankalara faiz ödeyen bir kuruma dönüşmüştür.

2020 yılında Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine yapılan harcamalar yüzde 24 oranında artmıştır. Oysa ki toplam personel harcamaları yüzde7 artmış. Çay üreticilerine ise sadece yüzde 17-18 oranında zam yapılmıştır.

Yapılması gereken Çaykur bir an önce varlık fonundan çıkarılmalı ve Öz sermayesi yükseltilerek Bankalara olan borçları kapatılmalı ve faiz yükünden kurtarılmalı ve Çaykur Bankalara faiz ödeyen bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır.Çaykur ‘da yönetimsel reformlar yapılmalıdır. Siyasetin eli Çaykur’dan uzaklaştırılmalıdır.

Çay Kanunu çıkarılarak Çaykur’un Çay sektöründeki etkinliği ve düzenleyici rolü artırılmalıdır. Çaya sahip çıkmanın yolu ÇAYKUR’a sahip çıkmaktır. Buna dönük çalışmalar bir an önce uygulamaya geçirilmelidir.

2002 ve 2020 yılı Faaliyet raporlarını karşılaştırdığımızda;

AKP iktidarı döneminde ; Çaykur’un zararı yüzde 1217 artarak 2.334 Katrilyon( Milyar) TL olmuştur.

Çaykur’un 2002 sonunda 177 Trilyon(Milyon)TL olan Zararı AKP iktidarı döneminde yüzde 1217 artarak 2.334 Katrilyon (Milyar)TLolmuştur.

AKP, kendinden önceki iktidarların yapmış olduğu toplam zararın 12 katını kendi iktidarı döneminde gerçekleştirmiştir.

AKP iktidarı döneminde Çaykur 7 kere kar etmiş 11 kere ise zarar etmiştir. Özellikle Varlık Fonuna devir edildikten sonra Çaykur’un bilanço zararı çok yüksek oranda artmıştır.

2016 yılı sonuna kadar Çaykur’un Bilanço zararı 227 Trilyon (Milyon)TL iken Varlık Fonuna devredildiği 2017 yılından sonra Çaykur ‘un Varlık Fonun yönetimindeki zararı 2.107 Katrilyon(Milyar)TL olmuştur.Toplamda Çaykur’un bilanço zararı 2.334 katrilyon(Milyar)TL olmuştur.

 

AKP iktidarı döneminde Çaykur’un Bankalara kredi borcu Yüzde 20 bin artarak Öz sermayesinin üstüne çıkmıştır.

2020 yılı Sonunda Çaykur’un Bankalara kredi borcu 4.165 Katrilyon(Milyar)TL olmuştur.

2002 Yılında Çaykur’un Bankalara borcu 20.719 Trilyon(Milyon)TL iken 2020 yılı sonunda bankalara borcu Yüzde 20.006 artarak 4.165 Katrilyon(Milyar)TL olmuştur.

AKP İktidarı dönemindeÇaykur’da çalışanların sayısı yüzde 32,6 azalmıştır. 

2002 yılınada 9.902 olan çalışanların sayısı 2020 yılında 6670 ‘ e düşmüştür. Toplan azalan Çalışan sayısı 3.232 olmuştur..

2020 yılında 2019 yılına göre Personel harcamaları yüzde 7 artarken , Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu üyelerine yapılan harcamalar yüzde 24 oranında artmıştır. Aynı dönemde Çay Fiyatları yüzde 17-18 oranında artırılmıştır.

AKP İktidarı döneminde Çaykur’un sermayesi 225 Trilyon(Milyon)TL,’den 3.695 Katrilyon (Milyar)TL’ye yükselmiştir.

AKP iktidarı Döneminde Yaş Çay alım miktarı, İşleme Kapasitesi, Üretim ve satış miktarları artmıştır.

AKP iktidarı döneminde stoklarda 2002 yılına göre yüzde 34,51 artış olmuştur.

2020 yılı sonu itibariyle Çaykur’un stoklarındaki miktar 133.800 TON olmuştur. Oysak ki 2002 yılındaki stok miktarı 99.469 tondu…

AKP iktidarı döneminde ; Üretici sayısı yüzde 1,08 azalırken , Çay ekim alanları yüzde 2,66 artarak 766.142 Hektardan 786.813 hektara çıkmıştır.

AKP iktidarı döneminde ; 2002 yılında 1,90 TL olan Siyah çayın maliyeti 2020 yılında  23,78 TL.ye yükselmiştir. Burada şu soruyu bir kez daha soruyoruz , Çaykur Özel sektöre satmış olduğu çayları kaç TL.den ve hangi koşullarda sattı ?

Sonuç olarak , AKP iktidarı döneminde tüm Türkiye’nin olduğu gibi Çaykur’un da ipi çekilmiştir.” ifadelerine yer verdi

(   Not :Para Tutarlarında , paradan 6 sıfır atılmadan önceki rakamlar kullanılmış yeni Para tutarları ise parantez içinde yazılmıştır)

Saltuk DENİZ

CHP RİZE İL BAŞKANI

timbir - birlik haber ajansi