Havadis53

CHP’li Ahmet Kaya: “Ruh Sağlığı Bozuk İnsanların Takip Ve Tedavileri Hayatidir”

CHP’li Ahmet Kaya: “Ruh Sağlığı Bozuk İnsanların Takip Ve Tedavileri Hayatidir”
349 views
16 Aralık 2021 - 17:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ağır ruhsal sorunları olan kişiler tarafından vahşice katledilen Mimar Başak Cengiz’i ve üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u Meclis gündemine taşıdı. Toplum güvenliği için ruh sağlığı bozuk insanların takip ve tedavilerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi; Ruh Sağlığı Yasası’nın bir an önce çıkarılması ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle TBMM’de verdiği soru önergesinde Mimar Başak Cengiz’in İstanbul’da, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un Antalya’da ağır ruhsal bozuklukları olan kişiler tarafından vahşice katledildiklerine ve benzer pek çok şiddet olayının yaşandığına dikkat çekerek, “şiddet eğilimli ve bunu aleni bir şekilde ortaya koyan; ağır ruhsal hastalıktan muzdarip insanlar tedavi edilmedikleri, takip edilmedikleri takdirde hem kendileri hem de toplumsal yaşam için büyük tehlike arz etme potansiyelindedirler.” dedi.

“Ruhsal Hastaların Takip Ve Tedavisinde Çok Gerideyiz”

Önergesinde hem Başak Cengiz’in hem de Mehmet Sami Tuğrul’un korkunç bir şekilde katledilmelerinin meseleye ciddiyetle ve farklı bir açıdan bakmayı zorunlu kıldığını ifade eden Ahmet Kaya, “Bu elim olaylar göstermektedir ki tekrar eden suç işleme öyküsü ve potansiyeli olan ruhsal hastalıktan muzdarip kişilerin kendileri ve toplum için durumsal takiplerini yapmak hayatidir. Ülkemiz bu konuda ne yazık ki Avrupa ülkelerinin çok gerisindedir, uzun yıllardır gündeme getirilmesi gereken “Ruh Sağlığı Yasası” ne hikmetse bir türlü gündeme alınmamaktadır. Hükümetin bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına acilen adım atması ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir.” dedi.

“Ruh Sağlığı Yasası İvedilikle Çıkarılmalıdır”

Ruh Sağlığı Yasasının ivedilikle çıkarılması gerektiğini belirten Kaya, “ayrıca ruhsal hastalıktan mustarip kişilerin takibi ve tedavisi için mevcut kurumların atıl durumdan kurtarılarak işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Bu tür konularda uzmanlaşacak yeni kurumların kurulması ve şiddet tehlikesi arz eden insanların takiplerinin ve tedavilerinin yapılması ertelenemez bir zorunluluktur.” dedi.

“Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ne Durumda?”

Bunun yanında ruhsal hastalıktan mustarip kişilerin toplumsal alanda rehabilite edilmelerini, farklı kamusal hizmetlerden faydalanabilmelerini ve toplum içinde tedavi ve takiplerinin yapılmaları amacıyla hayata geçirilen ve büyük önem taşıyan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin mevcut durumları ve hizmet kapasiteleri merak konusudur. Toplum vicdanında ağır yaralar açan bu tür elim olaylardan sonra ülkemizin kurumsal kapasitesini değerlendirmek ve ilgili sorunların çözümü için gerekli kurumların işlevlerinin ne durumda olduğunu sorgulamak bir zaruret olmuştur.” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

1. Ruh Sağlığı Yasası neden çıkarılmamaktadır? Ruh sağlığı sorunu olan insanların hem tıbbi tedavileri hem de rehabilitasyonları için yeni kurum ve kuruluşların kurulması konusunda ne düşünülmektedir?

2. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden ülkemizde kaç tane bulunmaktadır? Bu merkezler aracılığıyla kaç hastaya ulaşılmıştır? Bu kurumlarda yeterli psikiyatrist, psikolog, psikiyatrik hemşire ve sosyal hizmet uzmanı bulunmakta mıdır? Kurum sayısında ve personel sayısında bir artış öngörülmekte midir?

3. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde hastalara yönelik ne tür hizmetler verilmektedir?

4. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerin kayıt altına alınıp, tedaviye uyumları periyodik olarak izlenmekte midir? İzleme çalışmalarının içeriği nedir?

5. Kendisi ve toplum için tehlike arz eden bu tür ruhsal hastalıklardan muzdarip kişilerin olası şiddet eylemlerine karşı önleyici çalışmalar ve takip mekanizmaları bu merkezlerce veya başka kurumlarca yapılmakta mıdır? Şiddet eğilimi olan ve suç işleme potansiyeli olan kişiler için farklı bir takip mekanizması var mıdır?

6.Ruhsal sorunlardan muzdarip olan ve şiddet tehlikesi arz eden insanların takipleri ve bu takibe bağlı olarak tedavileri yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa burada oran nedir?

7. Bu merkezler diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdümlü çalışmalar yürütmekte midir?

8. Son yaşanan olaylar sonrası ruhsal bozukluğu ve şiddet eğilimi olan hastaların takip ve tedavileri konusunda hangi tedbirler alınmıştır? Alınmamışsa ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmektedir?

timbir - birlik haber ajansi