Bugün Artvin basını ile bir araya gelen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapması/yaptırması ve onaylaması gereken 1/100.000 ölçekli Artvin Çevre Düzeni Planı yanlış eksik yapıldığı ve onaylanmadığı için; Çevre Şehircilik Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olan T.C. Artvin Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kendi Bakanlığının eksik bıraktığı planı bahane ederek Artvin’imizin şehir planını iptal ettirdiğini açıklayarak “Şehirde başta inşaatı devam etmekte olan kamu kurumları ve özel sektördeki tüm inşaatlar seviye tespitleri yapılarak durduralacaktır. Gazi İlkokulunun inşaatı, Üniversitenin ek bina inşaatı, ihalesinin yapıldığını duyduğum 1.500 kişilik Yurt inşaatlarının, Şehir İmar Planın iptal edilmiş olması nedeniyle, devam etmekte olan inşaat imalatlarının duracağını ve yapımı devam eden halkımıza ait inşaatların devam edemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.”

Başkan Elçin konu ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“02.01.2020 tarihinde ve 21.09.2021 tarihinde onaylanan Şehir İmar planları mahkemelerce iptal edilmiş durumdadır.

Artvin şehri şu anda imarsız ve plansız kalmıştır.

Bilindiği gibi 02.01.2020 tarihli imar planı, Çevre ve Orman müdürlüklerinin idare mahkemesine açtıkları dava sonucu şehir imar planı 26.05.2021 tarihinde iptal edilmişti.

26.05.2021tarihinde  İptal edilen planın yerine mahkemenin iptal gerekçelerini dikkate alarak;

21.09.2021 tarihinde 1/1.000 ve 1/5.000  ölçekli Şehir İmar Planı Belediye Meclisince onaylandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, Rize İdare Mahkemesine yapmış olduğu 21 parseldeki plan iptal davası, Rize İdare Mahkemesince 20 ad. parseldeki davalar Belediye lehine, 1 ad. parseldeki dava Belediye aleyhine sonuçlandı.

Belediye olarak Çevre Müdürlüğünün lehine sonuçlanan planla ilgili olarak, Mahkeme kararı doğrultusunda gerekli değişiklik yapılarak Belediye Meclisince onaylanmıştır.

Çevre İl Müdürlüğü Samsun İstinaf Mahkemesine kaybettikleri 20 parselle ilgili olarak dava açtı.

Açmış oldukları davada sadece parsellerle ilgili değil, kendi Bakanlıklarının yapması gereken 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uyumsuzluk nedeniyle Şehir imar planının tümden iptal edilmesi talebinde bulunmuşlardır.

Artvin Valimiz Sn. Yılmaz Doruk dava Rize İdare Mahkemesinde görülmekte iken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğüne, davalarının parsel bazında sürdürmelerini, Şehrin İmar Planının tümünün iptal taleplerinden vazgeçmeleri talimatı vermişti.

Vali yardımcısı Onur bey’in başkanlığında, Belediyemiz ve ilgili kurum yetkilileri heyet halinde, Rize İdare Mahkemesi Başkanı ile bizzat görüştüler.

Orman Bölge Müdürlüğü Şehir İmar Planının tümden iptali ile ilgili taleplerinden vazgeçtiler ve parsel bazındaki dava konusu tüm sorunlarda, karşılıklı mutabakat sağlanarak Belediye ve Orman Dairesi arasındaki problem sona erdi.

Ancak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Valimizin talimatına rağmen Rize İdare Mahkemesinde kazanamadığı 20 ad. parsellerle birlikte Şehir İmar Planının tümden iptal edilmesi davasını, Samsun İstinaf Mahkemesine taşımıştır.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Samsun İstinaf Mahkemesine müracaatında yukarıda da belirttiğim gibi parsel bazında ve şehrin planının tümden iptal edilmesi için müracaat etti.

Sonuç olarak Samsun İstinaf Mahkemesinde, Artvin Şehir İmar Planımızı tümden iptal ettirdiler.

Sanırım Devletimizin ilgili ve yetkilileri Artvin’i tökezletmek istedikleri için, çok mutludurlar onları kamuoyunun vicdanına havale ediyorum.

Yasa ve yönetmelikler gereği 1/100.000 ölçekli planlarını yapma yaptırma ve onaylama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığınca olması nedeniyle 2007 yılında Bakanlıkça 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılmış.

Akabinde 2011 ve 2016 yıllarında bu planı güncellemiş olmasına rağmen;

2002 yılında mevcutta olan Korzuldaki  Üniversite alanını, Fabrika alanı olarak,

2002 yılında yapılan Küçük Sanayi Sitesini konut alanı olarak,

Yukarı Mamazimdanın tamamı ve Aşağı Mamazimdanın üst kısımları yerleşim alanı olarak değil hiç yerleşim yokmuş gibi orman alanı olarak,

İskebedeki Düğün Salonunun olduğu bölge, orada Kültür Bakanlığının Müze yeri olarak düşündüğü yerde yerleşim alanı olarak değil, o bölgeyide orman alanı olarak,

Su Arıtma tesisinin olduğu yer ve o bölgenin sağı solu üstü ve altı yerleşim yeri olarak değil, orman alanı olarak,

Hadımoğulları, Atatepenin alt kısmı, Bilim Sanat Okulu hariç Çakmakçılar bölgesi yerleşim yeri yerine orman alanı olarak,

Şara bölgesi yerleşim alanı yerine orman alanı olarak,

Katravan bölgesinde, yolun üst kısmı yerleşim yeri yerine orman alanı olarak,

Yeni Köprü başından aşağı Mamazimda ya  giden yolun, sağ tarafında kalan alan konut alanı yerine sanayi alanı olarak belirlemişler.

Belediyede göreve geldikten sonra en son olarak yapmış olduğumuz 21.09.2021 tarihinde Belediye Meclisinde onaylanan Şehir İmar Planı;

02.09.2021 tarihinde Belediye Meclisince İmar Planı incelenmek üzere, İmar Komisyonuna sevk edildiği tarihten,  15 gün sonra Çevre Bakanlığına, bundan önceki Belediye Meclisince onaylanan 02.01.2020 tarihli imar planının donatı alanları ve 1/100.000 ölçekli plana uyumsuzluk nedeniyle iptal edilmiş olmasını gerekçe göstererek.

Yeni yapılan bu Şehir İmar Planında iptal edilmemesi için, 2007-2011-2016  yılında yaptıkları, Artvin’in 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yer almayan, Üniversite alanı, Küçük Sanayi Sitesi alanı, Hadımoğulları, Atatepe, Çakmakçılar, Şara, Katravan bölgelerinin 2007-2011 ve 2016 yıllarından önce mevcut olduğunu, bu bölgelerin plana dahil edilmesi ve diğer bölgelerin 1/100.000 ölçekli planını Belediyece hazırlayıp, kurum görüşleriyle birlikte 17.09.2021 tarihinde Çevre Bakanlığına sunduk,  şu eksik bu eksik dediler ne eksik dedilerse hepsini tamamladık 19.11.2022 tarihinde Bakanlığın onaylanması için bir kez daha yazılı başvurmamıza rağmen, son kez 18.04.2022 tarihinde uyarı yazısı yazarak durumu bir kez daha yazılı olarak Bakanlığa bildirmemize rağmen, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ( ÇDP ) Bakanlıkça güncellenmedi.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını doğru düzgün yapmayan Çevre Bakanlığı, güncel planı hazırlayıp gönderen Belediye, yine onaylamayıp savsaklayan Çevre Bakanlığı,

Çevre Bakanlığının taşra teşkilatı olarak görev yapan T.C. Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kendi Bakanlığının eksikliğinden ve ilgisizlik vede duyarsızlığından kaynaklı güncellenmeyen ve onaylanmayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı nedeniyle  Şehrin İmar Planını iptal ettir,

Bu duruma,bu ne perhiz bu ne lahana turşusu  demezler mi,?

Kısaca iptal edilen 21.09.2021 tarihli Şehir İmar Planı yerine, yeni imar planı yanlış yapılan düzeltilmeyen 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hudutları ve tanımına uygun olarak yeniden hazırlandı, hazırlanan yeni imar planında;

Daha önce yapılmış olan 40.000 kişi Nüfusuna göre planlanan yeni imar planı 38.700 kişilik nüfusa düşmüş, imara açık 956 Hektarlık  alan % 45 küçülerek 534 Hektara düşmüştür.

Planda 251.550 m2 Eğitim alanı için 271.685 m2, 387.000 m2  açık ve yeşil alan için 407.708 m2, 58.050 m2 Sağlık alanı için 59.023 m2,  29.025 m2 Sosyal ve Kültürel Tesis alanları için 47.181 m2, 19.350 m2 İbadet alanı için 20.561 m2, 38.700 m2 Teknik alt yapı alanı için 39.031 m2 alan planlanmış olup;

Plan yönetmeliğine göre fazlasıyla donatı alanları belirlenmiştir.

Plan iptal edildiği için Yasa ve Mahkeme kararı gereği mevcut yapımı devam eden tüm Resmi ve Özel Kişi ve Kurumların inşaatları tedbir amaçlı olarak seviye tespiti yapılarak mühürlenecektir.

Mevcut Diş Hastanesi, plansız alanda kaldığı için, 1/100.000 ölçekli planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca güncelleninceye kadar geçecek süre içerisinde iskan ruhsatı verebilmemiz mümkün olamayacaktır.

İmar Komisyonuna sevk etmeyi planladığımız, Şehir İmar Planı, Belediye Meclisinde onaylanıncaya kadar geçecek sürede yapılacak itirazların süresi tamamlayıncaya ve itirazların değerlendirilmesi aşamasından karar aşamasına kadar geçecek süre tamamlanıncaya kadar, İmar ile ilgili işlemler zorunlu olarak duracaktır.

Özetle Gazi İlkokulunun inşaatı, Üniversitenin ek bina inşaatı, İhalesinin yapıldığını duyduğum 1.500 kişilik Yurt inşaatlarının, Şehir İmar Planın iptal edilmiş olması nedeniyle, devam etmekte olan inşaat imalatlarının duracağını ve yapımı devam eden Halkımıza ait inşaatların devam edemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.”

Ali Eray ÇELİK

Kaynak: https://www.gundemartvin.com/imar-plani-yine-iptal-ettirildi