Havadis53

Rektör Yılmaz: Çayımızın geleceğini yeniden kurgulamalıyız

Çay ihtisas üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz “Çayımızın geleceğini katma değerli ürünleri de kapsayacak şekilde bütüncül bir biçimde yeniden kurgulamamız gerekmektedir” dedi.

Rektör Yılmaz: Çayımızın geleceğini yeniden kurgulamalıyız
363 views
21 Temmuz 2023 - 21:50

HABER:ARZU ERBAŞ

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 2018 yılında çay alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde çayın marka değerini artıracak çalışmalar devam ediyor. Bahçeden bardağa kadar olan süreçlerin hepsini yeniden ele alarak değerlendirmek ve modernizasyonu sağlamak suretiyle çay tarımının sürdürülebilirliğini ve daha uzun süre insanlığa hizmet etmesini sağlamak amacıyla üniversitenin Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, ilgili kurumlarla beraber çalışıyor.

ÇAY TARIMININ GÜÇLÜ YÖNLERİ, KARŞILAŞABİLECEĞİ SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, dünyada sudan sonra en yaygın içecek olan çayın Türkiye’de en çok Rize’de üretiliyor olmasından dolayı çayı öncelikli araştırma alanı kapsamına aldıklarını belirterek ”Bölgemizde sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde yer edinmiş, önemli bir stratejik ürün olan çay konusunda bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çay İhtisas Koordinatörlüğü’nü de kurarak bu konudaki projelerin planlanma ve yürütülmesi faaliyetlerine hız vermiştir. Üniversitemiz ile bölgede çay alanında faaliyet gösteren 50’ye yakın kurum ve kuruluşlar arasında yeni projeler geliştirilmesi ve mükerrer desteklerin önüne geçilmesi amacı ile tarafların sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konulara ilişkin projelerin yürütülmesi için işbirliği ağı genişletilmiştir. Üniversitemiz ilgili tüm birimleri ile bölgesel ve gerektiğinde ülkesel paydaşları ile planlama konusuna da önem vererek iş birliği içerisinde çaya yönelik projeleri hayata geçirmektedir. Bu kapsamda, üniversitemiz ile tüm paydaşlarının görüş, talep, öneri ve destekleri doğrultusunda, ülkemiz çay tarımının güçlü yönleri, karşılaşabileceği muhtemel sorunlara ilişkin zayıf yönleri ve çevresel faktörlerin doğuracağı fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. Bu fırsat ve tehditler dikkate alınarak, Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğümüzün koordinasyonu ile, çay sektörünün zayıf yönlerini güçlendirecek, tehditleri fırsata dönüştürecek stratejiler belirlenmiş ve paydaşlarımız ile birlikte; eğitim faaliyetleri, çay tarımı, çay ıslahı, çayda gıda ve işleme teknolojileri, kuru çay üretimi ve pazarlama, çaydan katma değere sahip alternatif ürünlerin geliştirilmesi, çay üretiminde enerji, makine, mekanizasyon ve altyapı geliştirme, çay turizmi ve markalaşma ve pazarlamaya yönelik çalışma grupları oluşturularak bu alanların geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirilmeye başlanmıştır” dedi.

‘ÜRÜN KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA’

Türkiye’nin çay ihracatının arttırılmasına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz “Uluslararası çay ticaretinde daha fazla yer alabilmek, katma değerli ürünler oluşturarak dünya piyasasında rekabet edebilecek bir konuma gelebilmek için ürün kalitesinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır. Kaliteli kuru çay üretebilmek içinde özellikle asıl hammadde kaynağını oluşturan çay bitkisinin kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Türkiye’nin çay ihracatının arttırılmasında, öncelikle kaliteyi arttırıcı ve maliyeti düşürmeye yönelik önlemlerin alınması ve uygulamaya konulması, standartlara uygun yaş çay alımı ve kuru çay üretiminin yapılması için Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, ortaya koyduğumuz projeler ve uygulamaların ciddiyetle ele alınması, yapısal sorunların üzerine gidilmesi, kamu ve özel sektör iş birliğiyle yeni açılımların sağlanması, çayın geleceği açısından ehemmiyet arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle, çayımızın geleceğini katma değerli ürünleri de kapsayacak şekilde bütüncül bir biçimde yeniden kurgulamamız gerekmektedir. Sürecin başarısı, çok boyutlu yapısı nedeniyle ilgili tüm paydaşların etkili iş birliği ile doğrudan ilişkilidir” açıklamasında bulundu.

timbir - birlik haber ajansi