Havadis53

RESİM MEKTUP FOTOĞRAF SLOGAN VE ATIK YAĞ YARIŞMASI

RESİM MEKTUP FOTOĞRAF SLOGAN VE ATIK YAĞ YARIŞMASI
411 views
24 Mayıs 2021 - 22:50

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde çevre sorunlarına dikkat çekerek, doğaya yönelik duygu ve düşüncelerinizi yansıttığımız Resim, Mektup, Fotoğraf ve biriktirdiğiniz atık yağlarla ödüllü yarışmalarımıza katılabilirsiniz.

RİZE BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAME

  1. Yarışmanın Adı :“Fotoğrafta ki Rize”
  1. Yarışmanın Amacı:

Bu yarışmayla Rize’de ki çevresel sorunlar, aşırı tüketim, insan kaynaklı çevre kirliliği ve doğa tahribatı ile ilgili çekilebilecek kareler ile çevrenin gençler için anlamını yansıtması bekleniyor.

  1. Yarışmanın Organizasyonu:

Fotoğraf Yarışması’nın organizasyonu ve yürütücülüğü Rize Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

 4.Katılım Şartları:

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Yarışma 21/05/2021-02/06/2021 tarihleri arasında çekilen fotoğraflar ile yapılacaktır.

– Her yarışmacı en fazla 4 adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilecektir.

– Yarışmaya 14 yaşından gün almış, 19 yaşını geçmemiş gençlerimiz ve resmi/özel lise düzeyindeki tüm öğrenciler katılabilecektir.

– Yarışmaya gönderilecek eserler Rize ili sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.

– Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

– Yarışmaya katılacak fotoğraflar cep telefonu, fotoğraf makinesi veya drone ile çekilebilir.

– Yarışmaya katılan fotoğraflarda siyah-beyaz veya renkli sınırlandırması yoktur.

– Fotoğraflar belge özelliğini taşıyacağından, fotoğrafın orijinalini bozmayacak şekilde, renk, kontrast ve ışık ayarlaması dışında herhangi bir dijital müdahale ve manipülasyon kabul edilmeyecektir. Fotoğrafta var olan bir obje silinmeyecek, yeni bir obje eklenmeyecektir.

– Fotoğrafların kenarlarında boşluk, isim, amblem ve paspartu kullanılmayacaktır.

– Yarışmaya gönderilecek  fotoğraflarda hiç bir şekilde kimlik beyanı, isim ve benzeri ibare olmayıp sadece katılımcının belirleyeceği rumuz ile isimlendirme yapılacaktır. Örneğin “rumuz01,rumuz02,rumuz03 ve rumuz04” gibi.

– Daha önce başka yarışmalarda ödül almış fotoğrafların katılımı kesinlikle yasaktır.

– 18 yaş altı katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini yine ekte belirtilen

katılım formu ile birlikte yarışma sekretaryası/iletişim e-posta adresine mail yoluyla, çekmiş olduğu fotoğraflarla birlikte son başvuru tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayacak 18 yaş üstü ve altı tüm katılımcıların ekte örneği belirtilen katılım formunu doldurarak çekmiş olduğu fotoğraflarla birlikte son başvuru tarihine kadar yarışma e-posta adresine mail yoluyla,göndermeleri gerekmektedir.

–  Bu yarışmaya katılan ve dereceye giren fotoğraflar, Rize Belediyesi arşivinde saklanacak, ücretsiz sergilenebilecek, Rize Belediyesi’nin kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı / katılımcı adı belirtilmek şartıyla kullanılabilecektir. Bunun için ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

– Katılımcı; dereceye giren ve yarışmaya gönderilen tümfotoğrafların Rize Belediyesi’ne ait tüm yayınlarında isminin ve eser adının bulunması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve yarışmaya katılan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Rize Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Rize Belediyesi ile fotoğrafçıya/katılımcıya aittir.

– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

–  Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabuller dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu değişim diğer katılımcılar için bir hak kazanımı olamaz.

– Yarışmaya katılan yarışmacılar, katılım formuna gerek kalmaksızın belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

– Yarışma şartnamesi oluşacak hatalara karşı diğer katılımcıları korumak amacıyla Rize Belediyesi tarafından güncellenebilir.

– Ödül alan fotoğraflar Rize Belediyesi’nin web adresleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.

5- Seçici Kurul:

Değerlendirme Rize Belediyesi tarafından belirlenen seçici kurul tarafından yapılacaktır. Seçici kurul üyeleri değerlendirme yapılmadan önce belediye sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

6- Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 21.05.2021 Son Başvuru Tarihi: 02.06.2021

Ödül Töreni Tarihi: Yarışma sonrasında bilgi verilecek.

7- Ödüller:

Birincilik Ödülü       : 1.500 TL Değerinde Hediye Çeki

İkincilik Ödülü         : 1.250 TL Değerinde Hediye Çeki

Üçüncülük Ödülü     : 1.000 TL Değerinde Hediye Çeki

Dördüncülük Ödülü  : 750 TL    Değerinde Hediye Çeki

Beşincilik Ödülü       : 500  TL  Değerinde Hediye Çeki

8- Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Rize Belediyesi Piriçelebi mah. Fevzi Çakmak Cad. Merkez/ RİZE

Telefon: 444 50 53 (3254)

E-mail: rizesenin@rize.bel.tr

Web Sitesi: www.rize.bel.tr

Ek-1: 18 yaş altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname Örneği

Ek-2: Tüm Katılımcılar için Katılım Formu Örneği

timbir - birlik haber ajansi