Havadis53

Rize’de sağlık çalışanları ‘’Halkın sağlığı için G(ö)revde’yiz’’

Rize’de sağlık çalışanları ‘’Halkın sağlığı için G(ö)revde’yiz’’
345 views
09 Şubat 2022 - 21:24

Rize’de sağlık çalışanları, çalışma koşullarının zorluklarının dile getirerek Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı

Tüm Türkiye genelinde sağlık çalışanları 1 günlük iş bırakma eylemine giderken Rize’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde Rize Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları basın açıklaması yaparak ‘’Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz. Ekonomik ve özlük haklarımız, halkın sağlık hakkı için G(ö)revdeyiz’’ dedi

 

 Sağlık çalışanları yaptığı basın açıklamsında:

“Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri, hekimleri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile emeğimiz ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir.

Pandeminin katmerleştirdiği, çalışma koşullarında artan zorluklar ve ekonomik krizin de derinleştirdiği ekonomik haklarımız ile ilgili büyük kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz.

Sağlık çalışanlarının talepleri:
Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması

Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek

hastalıkları yasası çıkarılması,

Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması,

Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal

edilmesi,

Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan

antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri

aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.

Sağlığa ve Sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması.

 

timbir - birlik haber ajansi