Havadis53

Murat Yazıcı: ‘Karar hukuka aykırı’

Murat Yazıcı: ‘Karar hukuka aykırı’
313 views
05 Haziran 2021 - 12:13

TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği ile İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği görevinden alınan Murat Yazıcı, kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği ile İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği görevinden alınan Murat Yazıcı, kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yazıcı, kendisine destek veren çeşitli odaların üyeleri ile birlikte TMMOB Rize Temsilciliğinde yaptığı açıklamada; ” 16 Mayıs 2021 tarihinde görsel basında yayınlanan Rize İyidere Lojistik Merkezi yapımı için İkizdere Eşkencedere Mevkiinde açılacak taş ocağı inşaatı ile ilgili açıklamamdan dolayı TÜRKİYE MİMARLAR VE MÜHENDİSLER ODASI BİRLİĞİNİN 22 Mayıs 2021 tarih ve 52 nolu toplantı kararıyla TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinden ve 01 Haziran 2021 tarih ve OB.1199 sayılı kararıyla İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği görevinden de alınmış bulunmaktayım. 16 Mayıs 2021 tarihinde görsel basında yayınlanan açıklamamda özetle “Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden aldığım veriler ışığında 13 hektarlık alandan taş alınacağı, 16.5 milyon ton taş ihtiyacı olduğu, yörede bir çok taş ocağı incelenip, uygun taş tipinin bu bölgede olduğu, taş ocağı ruhsatının 3 yıllık olduğu, 3 yıl sonra bölgenin rehabilite edilip ağaçlandırılacağı, 10 yıl sonra da ormanlık alana dönüşeceği bildirilmiştir. Ayrıca taş alım esnasında minimum tahribatla bu işlemin gerçekleşeceği, yapılan tünellerin çevreci anlayışla doğaya minimum zararla yapıldığı, devletin çevreci anlayışını yansıttığı, taş alınacak alanın tamamının kamuya ait alan olduğu, taş ocağı alanında az sayıda kovan olduğu, 650 kovanın dağınık durumda diğer bölgelerde olduğu, tamamının bu bölgede olmadığı, ülke ekonomisi adına ülkemizin kalkınması adına projenin önemli olduğu, ocak açıldıktan sonra alanın rehabilitasyonun devlet taahhüdünde olduğu, bu bölgede yaşamış ya da yaşayan insanların haklı taleplerinin değerlendirilmesi gerektiği, yaşam garantisi isteyen halkın bu konuda haklı olduğu, tepki ve istek saygı duyulması gerektiği, ancak devlet yatırımlarına karşı çıkan bazı bölücü kesimlerin halkı kışkırttığı, gerekli olan taşın 7 ayrı yerden alınmaktansa tek bir yerden alınmasının doğru olacağı, yapılacak limanla birlikte tren yolu yapımın önünün açılacağı, ilimizde sanayi gelişimine hız kazandıracağı, toplumun bu projeye hazırlık sürecinde siyasilerin ve odalarımızın eksiklikleri olduğu, orman yangınları var iken sessiz olan kesimin sadece devlet karşıtlığı üzerinden bu yatırıma karşı çıktığı, halkın bilinçlendirilmesi gerektiği, devlet vatandaş işbirliği ile sorunların çözüleceği, ilgili firma ile ilgili bilinen ya da ispatlanacak bilgi varsa bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiği, firma üzerinden karalama yapmanın doğru olmadığı bildirilmiştir. Bu konuda görüşlerim aynen geçerlidir. Meslek Odamız Anayasa 135. Maddesine göre oluşturulan bir meslek kuruluşudur. Anayasanın 26. Maddesine göre “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” hükmü mevcuttur. Fikir ve ifade hürriyetinin olması gerektiği çağdaş ülkemizde kamu yararına hizmet eden meslek kuruluşu olan İnşaat Mühendisleri Odasının tamamen ideolojik saiklerle, şahsım hakkında her hangi bir soruşturma yapmadan, savunmamı almadan bağlı olduğum Trabzon Şube Başkanlığından görüş alınmadan görevden alma kararı hukuka aykırıdır. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 25 hektar altındaki yerlerde istenmemektedir hükmü mevcut olmasına rağmen bu konuda rapor talep edilmesi mevzuata aykırıdır. Bilimsel ve teknik değerlendirmeyi Ulaştırma Bakanlığı yapmış ve yapılan çalışma tarafımca detaylı olarak incelenmiştir. Bu konuda TMMOB inceleme araştırma yapmadan, hatta Trabzon Şube Başkanlığı ve Rize İl Temsilciliğini muhatap almadan tamamen öznel ve siyasi davranarak Ulaştırma Bakanlığının bu konudaki bilgi ve belgeleri yok saymıştır. Açıklamamda; vatandaşı devletin yatırımına hazırlayamadığımızı, bunu fırsat bilen bazı bölücü kesimlerin burada katliam varmış gibi organize etmeye başladıklarını belirttim. Burada bölücü kesimden kastım konu ile ilgili hiçbir bilgi, belge okumadan, tamamen ideolojik olarak yatırıma karşı çıkan,devlet karşıtlığı refleksi ile hareket eden ve halk ile devleti karşı karşıya getiren kesimdir. Sanırım İnşaat Mühendisleri Odası bu söylemi üzerine almış ve ideolojik davranarak hukuka aykırı bir şekilde savunma almadan, soruşturma açmadan, hatta bağlı bulunduğum Trabzon Şubesini aşarak görevden almıştır.Buda yetmezmiş gibi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezinin,TMMOB İnşaat Mühendisleri odası Trabzon Şube Başkanlığına Göndermiş olduğu 25 Mayıs 2021 tarih ve OB.1131 sayılı yazısında 792 karar no. İle belirtilen bölümde ‘’Murat Yazıcı’nın,İnşat Mühendisleri Odası Rize Temsilcisi gibi değil,bir suç örgütü temsilcisi gibi davranış sergilediği görülmektedir.’’ Denilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından alınan sayısal ve teknik veriler ışığında kamouyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevimizi yerine getirmiş olduğumuzdan doalayı TMMOB İnşaat Mühendisleri Genel Merkezi Tarafından suç örgütü temsilciliği ile itham edilmiş olmam Şahsıma yapılmış açık hakaret ve iftiradır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Yürütme Organı Hükümetin mesnetsiz ve öznel değerlendirme yapması mümkün olmamasına rağmen Kamu yararına hizmet etmesi gereken anayasal meşruluğu olan TMMOB’un bu şekilde nesnel ve somut verilere dayanmayan yazısı oldukça sığdır, ayrıca bilimsellikten uzak olup, hükümet karşıtlığı hareket etmenin sonucu ortaya çıkmıştır” dedi.

Kaynak Gazete Rize

sanalbasin.com üyesidirGazeteler